Психотерапия

 

TherapySmall“Ние като човешки същества не живеем непосредствено в реалноста. Всеки от нас създава собствена представа за света, в който живеем.Така си съставяме карта или модел, който използваме при изграждането на поведението си.Собствената ни представа до голяма степен определя как ще съпреживеем света, как ще го възприемаме, какви възможности за избор ще видим пред себе си, докато живеем в него.”

Психотерапията е психологична практика, която се заражда в недрата на ненаучните психологични подходи на оракули, шамани, религиозни дейци и др. в отговор на потребността на човек да търси и постига безпроблемно, психологическо спокойно съществуване.

Психотерапията е психологична дейност, защото:

– се гради на базата на познаването и ползването на закономерностите в психичното развитие и функциониране на човека.

– преработва психологичен проблем, преживян от индивида като дефицит в психическото му функциониране.

– има за цел възстановяване на психическото равновесие на страдащия и постигане на нова форма на адаптация към реалноста.

– подкрепа за постигане на желаната личностова индентичност такава, каквато е нужна.

Психотерапията е двустранен процес. Психотерапевтичната практика е полето, в което страдащият с помоща на терапевта води своята вътрешна борба между потребностите на емоционалните и рационалните си ,,природи” правейки възможно разумът, здравата логика да позволи фиксираният емоционален проблем да се преработи до нов адаптивен емоционален опит на индивида.

Постигащите резултати терапевти са тези, които:

– имат стремеж да бъдат активни и ориентирани към резултатите вместо към формализиране на използвания подход.

– сетивната им чувствителност е изключително добре развита и отговарят на пациента си в момента, вместо да търсят научен подход относно действията си, които би трябвало да предприемат.

– проявяват гъвкаво поведение, опитват различни подходи и насочват усилията си към това да развият същото качество у своите клиенти.

– споделят убеждението, без то да е специално изказано, че структурата на проблема на клиента им е от голямо значение за осъществяване на промяната, отколкото неговата същност

– за тях състоянието на клиента им е опит от негова страна за разрешаване на проблема, вместо знак, че клиента им е наранен или зациклил.

– притежават общи подсъзнателни и интуитивни умения и поведенчески модели.

Важно е не само да се слушат какво казват хората, но да се обръща внимание и на премълчаното, защото полезното за тях се крие тъкмо в неизказаното.

Като терапевт винаги търся най-краткия път, по който ще отведа хората там, където искат да отидат в изпълнена с колкото може повече радост и удобство атмосфера.

Вярвам в способноста на човек да израства като личност.Човешките същества учат автоматично. Ние сме мощни машни за учене. А така също сме машини за усвояване на модели на поведение.

Някои от моделите, които усвояваме се превръщат в лоши навици, а други стават изключително благотворни.Погледът ми е насочен отвъд непосредствените препятствия, към причините довели до настоящето положение и начините по, които то да се подобри.

Време е да се научим да караме всякакъв вид колела:колело, което символизира свободата на личността.

Харесва ми да повтарям, че веригите, които пречат на хората да са свободни, са единствено в техните умове…

Страховете ни, съмненията, лутанията, навиците и натрапчивите импулси са единствено вторични следствия от начина ни на мислене, а начина на мислене определя чувствата ни, поведението ни и живота ни.