Духовните причини за депресията

От духовна гледна точка депресията е период на тъмнина и липса на светлина.  Това е причинено от натрупване на болка, негативизъм, предизвикателни преживявания, минали емоции, стари рани, присъстващи борби и бъдещи притеснения. Тези плътни, тежки и мрачни емоции се трупат в енергийните ни  тела, нещо започва да ни  тегли надолу, сдържаме  светлината си и за нас  започва да става още по трудно да се справим. По този начин депресията е като претоварване на гъста и предизвикателна енергия, която настъпва, когато болезнените емоции, чувства и преживявания не са освободени. Когато неизбежно не успеем да постигнем непостижимото, в нас оставя чувство на безполезност, вина, отчаяние.  И когато този неуспех е постоянен то той започва да прогонва светлината и радостта от живота ни, оставяйки ни нищо друго освен тъмнина и отчаяние. Освен това неизбежно се случват и големи промени в живота ни от този неуспех и започват да ни занимават въпроси като смъртта и раждането, преместване, раздяла, загуба на работа, и т.н. Тези важни събития в живота често изглеждат  и се чувстват като трагедии, но държат скрити възможности за растеж, трансформация и положителна промяна. За разлика от тъгата, депресията е много по дълбоко чувство. Не  забравяйте, че депресията е нова перспектива за живота. Много хора, които са депресирани са опитали много терапии, виждали са се с безброй лекари, опитали са различни добавки, но имат малък резултат. Много от тях са били обвинявани за собственото си състояние и така са се научили да се крият и изолират. Как може да се лекува депресията от духовна гледна точка? Духовното изцеление може да се справи с умствените, енергийните и физическите симптоми и причини за депресията. Разкриването и изчистването на основните негативни вярвания с оглед поглеждането им от една по висока перспектива като растеж и развитие в живота на отделния човек. Духовната психотерапия използва методите за лечение на тялото, ума и душата чрез пренастройване на енергиите и ,,рестартиране” на старите убеждения и вярвания от типа ,, Аз  не заслужавам” ; ,, Живота е празен и безсмислен”. В духовните причини за депресията има обобщение на всичко случило се чрез поставяне на нови намерения.  Духовната депресия идва като посока  за един нов живот и цел, и по  дълбоко място за доверие.  Разбирането за депресията е  да се осъзнае , че всички ние имаме слоеве и нива на духовна зрялост. Всеки от нас се  изкачва нагоре в нивата и стълбицата на живота си и Бог казва: време е да се движите нагоре”. На първо място ние смятаме , че трябва да чувстваме нещо положително. Но ние трябва да се опитаме да видим и по голямата картина: дори и когато се движим нагоре в духовните нива, ние започваме от дъното на това и чрез симптомите на депресия. Може би точно тя, духовната депресия идва в живота ни като продължаващ акт за духовната ни зрялост.

You may also like...