Играта в реалния живот

Kогато играеш и се радваш, всяка информация се възприема и трансформира в емоция много бързо. За да възприемаш нова информация, трябва да се промениш, а за това е необходимо радостна емоция, защото тя носи в себе си голяма енергия, необходима за трансформацията и усвояването на новото. И ако човек се отнася към живота като към игра, ако има чувство за хумор, т.е умее да се радва там, където обикновено се огопчават, възможностите му да бъде здрав и щастлив рязко се повишават. На първо място е богатството на душата. Душата не умееща да се радва, обеднява откъм любов. В момента, в който разберем че живота е игра, ние преставаме да зависим от него. Играта може да свърши във всеки един момент, а ние ще останем извън нея. значи не трябва да бъдем роби на тази игра и не трябва да забравяме, че главните условия на тази игра са любовта и радостта.

You may also like...