Как да получим духовно познание

За да получим духовното познание трябва да премахнем и трите препятствия: със смелост против страха, парализиращ волята, душевна сила, за да преодолеем подигравката, иронията и цинизма, сковаващи чувствата: желание и стремеж за отстраняване на колебливостта, пасивноста изсушаващи мисленето.

Всеки от нас живее на този свят, за да изрази в цялост и пълнота своята същност. В наши дни хората обаче се страхуват от самите себе си. Те забравиха най-вишето от всички задължения – задължението към себе си. Не може да се отрече, че всички са милосърдни. Хранят гладния, обличат бедния. Собствените им души обаче търпят студ и глад. Ние хората загубихме смелоста си, а може би никога не сме я притежавали. Ако човек живее пълнокръвно, ако дава израз на всяко свое чувство и на всяка своя мисъл, ако превръща в действителност всеки свой блян, светът ще получи силен стремеж към радостта и ние бихме забравили за всички наши проблеми!

You may also like...