Лични задачи и смисъл на живота

dreamВ живота си човек има не само по една житейска задача. В повечето случаи не е нито наложително, нито разумно жизнените задачи да се знаят от самото начало. Реално всичко, което правим за да осъзнаем нашите дълбоки житейски цели е от значение. Често в регресивен сеанс човек узнава ,,само” какво трябва да направи непосредствено. Мнозина чувстват, че трябва да направят нещо конкретно, но не знаят какво или нямат силата и смелостта да го осъществят. Никой не е дошъл на Земята  за да се мьчи или да измъчва другите. Ако всеки момент от нашия живот изразява радостта и любовта кьм нашите ближни, с малки крачки и съвсем ежедневни неща ние съзнателно или не ще открием своята житейска задача. Нейното изпьлнение винаги носи радост. Всеки би могъл да върши различни неща, но радостта и въодушевлението, което извира в душите ни е еднакво за всички, които правят правилното нещо за себе си. Такива хора носят една особена лекота и известна сдържаност, изпьлнени със сили и жизненост. Който живее с радост, прества да си задава вьпроса за смисьла на живота- той просто живее отговора!!!

You may also like...