Регресия -връщане в минали животи

Повечето от нас са имали преживявания(опит) срещайки някой за първи път и падайки веднага в удобни взаимоотношения “като стари приятели” или посещават нова част от света и усещат това познато чувство, че са били там и познават тези места. Случаи като тези могат да бъдат примери за повторно натъкване на хора, събития, места, които са известни в предишни животи. Ние несъзнателно пренасяме преживявания (опити) ,отношения и взаимоотношения, връзки динамично от предишни животи в нашите сегашни житейски времена. Някои травматични преживявания като насилствена смърт или загуба на любим човек са останали нерешени, взаимоотношенията са останали незараснали, или отношенията и решенията може би са пренесени от минали животи, които са пагубни за нашият сегашен живот. Тук регресивната терапия е традиционално използвана в решаването на тези преживявания от миналото, които са блокирали нашия прогрес и щастие сега. В регресия ние връщаме клиентите назад до време и място, където е настъпило оригиналното активиращо събитие. Това се постига чрез хипноза, управляеми образи, или други състояния на дълбока релаксация, където спомените, които нормално са в несъзнаването, могат да бъдат достъпни. Чрез донасянето на тези спомени в съзнанието ние можем да освободим или да разпръснем енергията и емоционалните блокажи, които са съхранени в нас и заседнали. В Регресия научените уроци и решенията се разглеждат от една по висока духовна перспектива. Повтарящото се преживяване на ключовите събития от минал живот и преработването на въздействието помага да се донесе закриване или прекратяване на събитията от този живот.Това ни позволява да се придвижим напред по свободно в настоящето. Дори ако се вярва на тези спомени, че не са верни покрай житейските преживявания, те функционират като
символични истории и са еднакво ефективни при решаването на актуални въпроси. Регресивната терапия отива извън рамките на адресиране на физически и ментални симптоми. Тя отива в сърцето на по дълбока реалност. Регресивната терапия е сто процента естествена и безопасна. Тя е толкова естествена, колкото съня и безопасна, защото в повечето случаи вие сте наясно с всичко случващо се около вас. Твоето тяло се чувства отпуснато и твоят ум се чувства буден. Всички сетива са нащрек. Несъзнателния ум за по голяма част има тенденция да реагира с думи и образи, които предизвикват чувства и емоции.Регресивната терапия е пътя за осигуряване, предоставяне на емоционална храна за ума.Това е безопасно, т като е направено от само себе си по методичен начин,а страничните ефекти са благословии.
Регресивната терапия е позитивна -тя се използва като позитивен подход за позитивни преживявания. Тя се е развила от историята на реакция (реагиране), което включва фиксиране на проблема, действие, където вие подпомагате в създаването на по продуктивен живот и по голям духовен растеж. Реакцията винаги ще се провали , защото има толкова много неща, които изискват отговори…много области на симптом-облекчение, в които определянето(поправката) на един симптом често позволява друга повърхност, докато причината за проблема е разглеждана от по висока перспектива и неутрализиране.Позитивните виждания водят до действие. Негативното живее в отричане и липса на действия.Позитивния подход вкючва помощ на клиента в нови рамки или перифризиране на проблема чрез виждането му от по висока перспектива и в позитивния начин за целите на лечебната загриженост. Катарзиса е преразглеждане на цялостните духовни уроци, които са предоставени за учене в този живот. Винаги конструктивни и никога деструктивни!В регресия клиентите много често използват своето креативно въображение, за да започне този процес. Когато това се случи в първата сесия, много често клиента има трудност в припомнянето на минал живот и често срещана процедура е да се мисли, че клиента се преструва и просто си долива история някаква. Въображението е другата дума за концепцията на преструване и е ценностен процес в създаването на нещо. Креативното въображение добавя ново измерение за логическото мислене. Това помага на клиента да развие идеи за постигане на положителни резултати и по този начин определяне на изхода преди предприемане на действие. Когато плановете са формулирани, или създадени в условията на най- високия идеал с чувство  за цел и отговорност, успеха на регресията бе гарантиран! Умът може да създава реалност! Дизайнера на реалноста е креативното въображение, защото всички от креативните ресурси на Вселената се намират в рамките на индивида и регресивната работа осигурява достъп до тази област на съзидателност и духовни прозрения. Съзидателното, креативно въображение е пътека от възможности до осезаемост!В регресивна та терапия, когато искрените въпроси са породени умът стои готов да отвори този склад към несъзнателното. Всеки ум е като капсула на времето, огромна съкровищница от чудене, опит, преживяване и израз. Търсенето може да възнагради търсещия с по високо ниво на разбиране и прозрение. То е великолепно произведение на достойна отговорност изискваща обща цялост за кърпене на сърцата и умовете, и за изцеление на древните рани!Вашият просперитет и благоденствие се повишава  и вашите взаимоотношения процъфтяват, защото чрез регресиите вие и само вие сте в състояние да предоставите вашата красива част, която беше скрита в миналото!