Живот без любов е нищо!

Смислената дума за всяко човешко същество! Всеки човек има неговите собствени мисли за любовта и ги насочва към себе си в предвид неговите възгледи, усещания, за да може да се приземява безопасно и гладко по житейския си път. Без представата за любовта хората ще се държат като слепи в търсене на светлината с хиляди препятствия пред тях.  Какво е любовта? Знам , че съществува този въпрос в съзнанието на всеки човек. Как си представят хората живота без любов? Как те мислят за нея? Като безценен диамант, защото диаманта има хиляди отражения, и всяко отражение  представлява смисъла  за любовта. С любов можем да приемем несъвършенствата на лицето, без никакви условия. С любов можем да имаме правомощие срещу самотата, тъгата, болестта, които да променим в наше лично щастие. Както и  като ключ, с който да отворим сърцето си, за да разгледаме този свят без маска, за да покажем на другите кои сме всъщност. От друга страна любовта не може да бъде заместител на нещо, което не означава нищо. Тези отражения на диаманта не могат да бъдат заменени от всякакъв вид светлина или отражение, тъй като невярното отразяване няма да бъде истински диамант, и няма да може да разпредели  своето блестящо и смислено отражение на любовта към хората около нас. Любовта включва действия насочени към другите и е необходимост, която ни води по нашия път. Тя може да ни превърне в движение и да ни предложи повече радост, отколкото всяко друго нещо в земният ни живот. Любовта е когато мирните умове се разбират помежду си и е най красивата философия на живота ни. Без любов всичко е някак си сухо и мъртво, защото именно любовта прави човешкият живот красив. Тя ни насърчава да продължим напред към нашите мечти и по светло бъдеще.

You may also like...