Как негативните емоции влияят върху нашето здраве

Хората изпитват масови емоции от щастието до тъгата, екстремна радост или депресия. Всяка една от тези емоции създава различно усещане в тялото ни. В края на краищата, тялото ни освобождава различни химикали, когато сме свидетели на различни неща, които ни правят щастливи и всеки химикал работи, за да създаде различна среда в организма. Ами, ако ние мислим негативно през цялото време? Или как, ако ние мислим позитивно?Ами, когато ние не сме емоционално заредени нито  положителното, нито  отрицателното ? Има ли двойнственост в нашият свят? Разбира се , че  може да се каже до известна степен, но най вече ние прекарваме много време в определянето  и съденето кое трябва да се разглежда като положително, и кое считаме за негативно. Мозъкът е много мощен инструмент и както ние определим  какво е нещото, или трябва да бъде, ние започваме да имаме този резултат и той играе в нашият свят. Забелязали ли сте например когато шофирате някой ви попречва пътя, вие започвате да се ядосвате, и изведнъж чувствате негатива и се появява лошото настроение. Също така при друг същата ситуация, но той  просто натиска леко спирачката и продължава сякаш нищо не се е случило. В този случай едно и също преживяване, един го вижда като отрицателно, а другият не. Така, че нещата по рождение са позитивни или негативни? Или ние сме тези, които ги определяме като негативни или позитивни? След като помислим за това, за момент можем да осъзнаем, че всъщност има не позитивни или негативни преживявания, в сравнение с това, което ние определяме като такива. Затова нашето възприятие към ситуация или обстоятелство е най висшата власт за това как ние ще се чувстваме, когато това се случва и как ще бъдат засегнати нашите тела. Ако някой иска добро здраве, човек първо трябва да се запита дали е готов да се премахнат първо причините за болестта му. Само тогава е възможно да му се помогне е казал Хипократ. Връзката между ума и тялото е много мощна и въпреки, че не може да бъде визуално видяна, ефектите които има ума върху физическото тяло са дълбоки. Ако ние имаме обща положителна умствена нагласа и работим  директно с нашите вътрешни предизвикателства и на свой ред, създаваме здравословен начин на живот, или както можем да поддържаме негативна умствена нагласа, тогава се появяват само унищожителните мисли и не успяваме да се справим с вътрешните си проблеми, дори понякога прикриваме  тези въпроси с утвърждения и позитивност, без намиране на маршрута и на свой ред създаваме нездравословен начин на живот. Защо е това? Нашите емоции и преживявания по същество са енергия и те могат да се съхраняват в клетъчната памет на телата ни. Когато имаме болка, стягане или нараняване в някои области, тя често е свързана с нещо емоционално, което чувстваме вътре в себе си. Често тялото ни дава сигнали да се наблюдаваме и да намерим покой отново вътре в себе си и нашата среда. Всички словесни изрази на гняв, омраза, ревност съдържат токсини., които натрупани в продължение на един час, могат да убият хиляди нервни клетки. Може да си представите сега вредата си, която нанасяте на тялото си, когато останем в рамките на негативните емоции или непреработените емоционални преживявания в целият ни организъм. Не забравяйте, че имате цялата власт в себе си, за да се измъкнете сами. Вместо етикетиране с възприятието на концепциите за отрицателни и положителни, които се отнасят до всяко преживяване във вашият живот, опитайте се да видите нещата от по висока перспектива. Задайте си въпроса как може това да ви помогне да видите или научите нещо? Мога ли да използвам това, за да се измести моето възприятие? Изчистих ли някои емоции в себе си? Осъзнах ли нещо в рамките на това и приех ли го? Каквото и да е то, вместо да реагирате, забавете темпото и се наблюдавайте.  Вие ще откриете, че във вас са инструментите за  обработка на емоциите, когато ги видите какви са и да проучите защо са дошли?Ако смятате, че ще се разболеете през цялото време и вярвате, че имате болка, защото всичко е извън вашият контрол, вие ще продължавате да имате всичко по неконтролируем начин, докато не осъзнаете, че имате контрола над голяма част от това, което привличате в рамките на ума и тялото.

You may also like...