Услуги

  • the_wisdom_pathИндивидуална консултация с психолог
  • Прогресивна мускулна релаксация
  • Регресия
  • Прогресия
  • Консултация с методите на позитивната психотерапия

 

,,Не бързайте да прелиствате страниците на живота си, насладете му се и се ценете всеки миг. Позволете на душата си да преживее колкото се може повече по отредения ви път. Оставете я да ви помогне да изживеете живота си пълноценно със смелост и страст, за да не се окаже накрая, че животът е ръководел вас, а не вие-него!”

 

Джон Холанд