Хипноза

При споменаване на думата хипноза обикновено се наблюдават следните реакции: силно любопитство, нервност или пренебрежителен скептицизъм.

От памтивека човек се стреми към хармония както с околната среда, така и със собствената си душа. Явно или тайно, Хипнозата винаги е била използвана с такива цели. Да помогне на човека да подобри здравето си, да мобилизира вътрешните си резерви, да постигне житейските си цели, да промени навиците си-всичко това и много други неща са по силите на хипнозата.

Хипнозата е обвита в ореол от мистика и многобройни митове. Това не е чудно, защото за да се разбере докрай и обясни тази загадка, е нужно да се навлезе в несъзнателното.  А несъзнателното продължава да крие много тайни.

Хипнозата се нарича временно състояние на съзнанието,  характеризиращо се със свиване на неговия обем и с фокусиране върху съдържанията на внушенията. Такова състояние възниква в резултат на специални действия от страна на хипнотизатора или на целенасочено самовнушение.

Специалистът само помага да се навлезе в това състояние, но вие сами контролирате ситуацията. Разбира се, когато сеансът се провежда от хипнотерапевт, вашата задача се опростява – необходимо е само да следвате указанията на наставника си.

Целта на хипнозата е да се отворите и да разширите своето пространство и да се промените.

Понякога трудностите са толкова смазващи, че предизвикват тревожна неподвижност. Вашият случай не е такъв, тъй като вие сте прочели тези редове, а това вече признак, че сте в движение.

Нещо ви е подтикнало отново към движението – наблюдавайте и почуствайте това движение. То е самият израз на Свободата……

Щом се почуствате затруднени, независимо какъв е произхода на трудността – собствените ви мисли, болка, неудовлетворение – използвайте хипнозата.

Всеки ден всички ние непрестанно трябва да си повтаряме някои истини.

Хипнозата позволява да се преодолеят действията, основаващи се на мисълта, на познанието, на разсъдъка и на контрола, за да се даде възможност да се появи ,,осезателния живот”, или ,,естествената виталност”, както е казал Хегел, или творческият усет, както би казал някой човек на изкуството, което ще рече първичната връзка, отвеждаща към основите на битието.

Сама по себе си тази игра има лечебен ефект…..